ประวัติความเป็นมา สาขา 00002 [ ท่าชี ]

ประวัติความเป็นมา สาขา 00002 [ ท่าชี ]2020-01-30T15:19:59+00:00

บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  สาขา  00002 [ ท่าชี ]

                                                                       .

                บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  สาขา 00002 (ท่าชี)    เปิดดำเนินการเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2556  ด้วยทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  เป็นสาขาลำดับที่ 3 ของบริษัทที่ได้เปิดดำเนินการ โดยเปิดร่วมกับสำนักงานใหญ่ สาขาบ้านนาเดิม และสาขาพระแสง  มีการบริการและให้คำปรึกษากับสาขาต่าง ๆ ในกลุ่ม บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  สาขา 00002 (ท่าชี) ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ซึ่งสาขานี้จะไม่มี การอัดน้ำยา อบไม้ยางพาราแปรรูป  จะมีการแปรรูปไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว  ไม้ยางพาราแปรรูปของบริษัท มีการส่งขายทั้งในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ  โดยมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นไม้ยางพารา  โดยซื้อจากผู้ขายไม้ยางพารารายย่อย และรายใหญ่

ตั้งอยู่ (3)    :   เลขที่ 7    หมู่ที่ 1    ตำบลน้ำพุ    อำเภอบ้านนาสาร    จังหวัดสุราษฎร์ธานี    84120  

ติดต่อสอบถาม       โทร :  077-348-002      แฟกซ์ :  077-348-002

กระบวนการผลิต 

                                     .

สต๊อกวัตถุดิบ

เตรียมวัตถุดิบ

แปรรูป

เรียงไม้หน้าโต๊ะ

  • สาขา 00002 (ท่าชี)